Beth yw barn y myfyrwyr? Rwyf wedi cael llawer o help gyda Saesneg, mathemateg a sillafu. Mae fy ngwersi’n hwyl ac yn cŵl. Gabriella, 9 oed
Cefnogaeth gydag Anawsterau Dysgu Penodol

Therapydd Galwedigaethol

Dod yn fuan

Positive Leap, WrecsamPositive Leap, WrecsamPositive Leap, Wrecsam
Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni