Beth yw barn y myfyrwyr? Trwy gael gwersi rwyf wedi dod yn fwy hyderus gyda rhifau ac mae mathemateg yn dod yn haws i mi. Abbie, 9 oed
Cynhyrchion Anawsterau Dysgu Penodol

Cynhyrchion

Mae amrywiaeth o gynhyrchion ar gael i’w prynu gan Positive Leap yn y Plasau.

  • Offer i helpu gyda rheoli mân symudiadau
  • Teganau ‘ffidlan’, i’r rhieny sy’n ei chael hi’n anodd talu sylw
  • Teganau Wedgit a chardiau gweithgaredd i ddatblygu sgiliau’r ymwybyddiaeth ofodol

Mae cynhyrchion ychwanegol ar gael i’w harchebu, yn cynnwys lletemau seddi, standiau ysgrifennu a nifer o raglenni meddalwedd megis Nessy, Word Shark a Number Shark.

Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth.

Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni