Beth yw barn y myfyrwyr? Trwy gael gwersi rwyf wedi dod yn fwy hyderus gyda rhifau ac mae mathemateg yn dod yn haws i mi. Abbie, 9 oed

Cysylltu â Ni

ff: 01978 486587 ff: 07544 485333 e-bost: info@positiveleap.co.uk


Gallwch gysylltu â ni hefyd drwy lenwi’r ffurflen isod:

Enw:

Ffôn:

Cyfeiriad e-bost:

Ymhle glywsoch chi amdanom?

Eich neges:

Rhowch y cod hwn » Verify

Yn y bocs yma »


Gallwch gael manylion am y ffioedd a’r amodau busnes os gofynnwch

Positive Leap, WrecsamPositive Leap, WrecsamPositive Leap, Wrecsam
Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni