Beth yw barn y myfyrwyr? Mae’n lle da i ddysgu a chewch lawer o hwyl. Luke, 12 oed
Cefnogaeth gydag Anawsterau Dysgu Penodol

Cymorth gyda Llythrennedd

Mae Positive Leap yn cynnig gwasanaeth i amrywiol oedrannau ac mae’n teilwra’r addysgu i gyfateb ag anghenion yr unigolyn. Mae’n neilltuo amser yn bwyllog i ganfod sut mae pob unigolyn yn dysgu ac yn cofio gwybodaeth allweddol, am fod hyn yn hanfodol i’r dysgu a’r addysgu. Mae’n defnyddio strategaethau i sicrhau bod unigolion yn deall yn well ac yn datblygu technegau cofio.

Mae’n cynnig hyfforddiant i wella sgiliau darllen, sillafu, ysgrifennu a’r rheolaeth dros fân symudiadau; a gall ymdrin â sgiliau trefnu a thechnegau astudio ac adolygu.

Mae’r gwersi wedi’u cynllunio’n ofalus ac yn dysgu trwy ddefnyddio nifer o’r synhwyrau. Trwy weithio mewn dilyniant, gyda’r cyfle i or-ddysgu, mae’r unigolyn yn dysgu sgiliau hanfodol. Rhwng y tasgau sy’n haws eu cyflawni mae sialens fechan bob hyn a hyn, sy’n gadael i’r myfyriwr ddatblygu a magu hyder.

Y pwyslais yn Positive Leap yw gwneud dysgu’n brofiad i’w fwynhau.

Pan fydd pobl o unrhyw oedran yn hapus ac wedi ymlacio, gallent dderbyn a deall gwybodaeth newydd yn llawer gwell. Am y rheswm yma, defnyddir amrywiaeth o gemau a rhaglenni meddalwedd i atgyfnerthu’r dysgu.

Rhagor o Wybodaeth

Positive Leap, WrecsamPositive Leap, WrecsamPositive Leap, Wrecsam
Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni