Beth yw barn y myfyrwyr? Rwyf wedi cael llawer o help gyda Saesneg, mathemateg a sillafu. Mae fy ngwersi’n hwyl ac yn cŵl. Gabriella, 9 oed

Dolenni Defnyddiol

Cliciwch ar logo isod i fynd i’r wefan berthnasol:


Gwybodaeth am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl

AdAS - Myfyrwyr gydag anableddau - Pontio’r Bwlch: Canllaw i’r Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl (DSAs) mewn addysg uwch


Nid yw Positive Leap yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Positive Leap, WrecsamPositive Leap, WrecsamPositive Leap, Wrecsam
Ein Cefndir Cymorth gyda Llythrennedd Cymorth gyda Rhifedd Asesiadau Cynhyrchion Cysylltu â Ni